توضیحات

جنس بدنه: استیل دودی و طلایی (دلخواه مشتری)

تعداد لگن (بن ماری): 6 الی 22 عدد (متغیر بسته به سفارش)

یخچال دار و انباری دار

دارای ضمانت یکساله