قیمت یخچال رستورانی

09128396466 کارشناس فروش

قیمت یخچال رستورانی

یخچال تک درب 70 سانتی

یخچال تک درب 70 سانتی

15,500,000 تومان
یخچال تک درب 80 سانتی

یخچال تک درب 80 سانتی

تماس بگیرید
یخچال تک درب 90 سانتی

یخچال تک درب 90 سانتی

21,000,000 تومان
یخچال دو درب 60 سانتی

یخچال دو درب 60 سانتی

16,000,000 تومان
یخچال دو درب 70 سانتی

یخچال دو درب 70 سانتی

17,000,000 تومان
یخچال جگرکی

یخچال جگرکی

52,000,000 تومان
یخچال کبابی

یخچال کبابی

52,000,000 تومان
یخچال لبنیاتی

یخچال لبنیاتی

47,000,000 تومان
یخچال کینو 50 سانتی

یخچال کینو 50 سانتی

14,497,000 تومان
یخچال پروتئینی

یخچال پروتئینی

47,000,000 تومان
یخچال هایپ

یخچال هایپ

تماس بگیرید
یخچال کینو مدل KR615-1D

یخچال کینو مدل KR615-1D

14,551,500 تومان
یخچال کینو مدل KR 680-2D

یخچال کینو مدل KR 680-2D

18,802,500 تومان
یخچال کینو مدل KR 800

یخچال کینو مدل KR 800

21,890,900 تومان
یخچال کینو مدل KR 615 WL

یخچال کینو مدل KR 615 WL

15,587,000 تومان
یخچال کینو مدل KR615-2D

یخچال کینو مدل KR615-2D

15,533,000 تومان
یخچال کینو مدل KR680-1D

یخچال کینو مدل KR680-1D

17,331,000 تومان
یخچال کینو مدل KRR 615

یخچال کینو مدل KRR 615

29,975,000 تومان

سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید